O pasado ano 2020, a última ocasión que poderei presentarme a este Certame por razóns de idade, resultei gañadora de novo. Malia que o acto tivo que ser moi moi íntimo e pequeniño por mor da pandemia, coincidiu co acto de primeira presentación do meu primeiro poemario individual: Memorias dunha estrela sen luz e foi un día moi emocionante. Moitas grazas ao Concello de Ribeira por financiar a pulicación do meu poemario e á A.C. Albariza de Artes, en especial ao presidente, Manuel Reiriz por acollerme sempre con tanto agarimo.

Anuncio publicitario